Prevádzkové podmienky a podmienky pre užívateľov

Pridanie inzerátu - ponuky bytu, domu, chaty, pozemku a iných nehnuteľností na predaj a prenájom je zdarma.


Vlastník nehnuteľnosti si môže pridať inzerát vľavo hre na tejto stránke.


Za obsah inzerátu zodpovedá inzerent.  Prevádzkovateľ stránky  nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzercie,ani za obchody, ktoré boli  uzatvorené  na  základe  inzerovaných  ponúk.  Všetku  zodpovednosť  vyplývajúcu z uzatvorených obchodov znášajú  Používatelia,  ktorí sú v prípade uzatvorenia  obchodu účastníkmi zmluvného vzťahu. Dobu určitú na zverejnenie sa dá dohodnúť s prevádzkovateľom stránky. Inak doba zverejnenia nie je stanovená.

Prevádzkovateľ nenesie  zodpovednosť za zneužitie  údajov zverejnených  v  inzertných ponukách inzerentov, tretími stranami.


Pokiaľ používateľ  v súvislosti  s využívaním  služieb  stránky zverejní  vlastný obsah vo forme názorov, prejavov, podnetov, pripomienok, textov, obrázkov, videí alebo iných  príspevkov poskytuje Prevádzkovateľovi zároveň práva nakladať s týmito Príspevkami  a to aj  vtedy, pokiaľ  sú  výsledkom  duševnej  tvorivej  činnosti  (  napr.  dielom  v zmysle  zákona  č. 185/2015  Z.z.  Autorský  zákon  v znení  neskorších  predpisov)  napr: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať,  reprodukovať,  publikovať, prenášať  alebo  odovzdávať    a vytvárať  z  nich  odvodené  diela,   tretej  strane  neobmedzené  práva  k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených v inzerátoch. Na základe odovzdania  týchto  inzerátov  nevzniká  Prevádzkovateľovi  povinnosť  tieto  inzeráty  akokoľvek  používať  a  je  oprávnený  tieto  príspevky  kdekoľvek na  základe  vlastného uváženie  odstrániť z  webovej stránky.  Za poskytnutie oprávnenia  Prevádzkovateľa k inzerátom nenáleží Používateľovi - inzerentovi odplata.Prenajímate byt, izbu, alebo časť domu ?  Zabezpečíme Vám nájomníkov bez starostí, správu aj poriadok zabezpečíme k vašej spokojnosti, nájomné platíme vopred,  nemajte starosť s nástupom a ukončením nájomníkov. Vyskúšajte naše služby. Prenajímajte bez starostí !

 
Rozdelenie mestských častí v Bratislave:
•    Bratislava I.   Staré Mesto
•    Bratislava II.  Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Byskupice
•    Bratislava III. Nové Mesto, Rača, Vajnory
•    Bratislava IV. Karlová Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínská Nová Ves, Záhorská Bystrica
•    Bratislava V.  Petrtžalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo.