Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Klient, vlastník, záujemca, nájomca vyplnením svojich osobných údajov a údajov o nehnuteľnosti – ponuky  je si vedomí, že zverejnené údaje budú vidieť všetci návštevníci tejto stránky a budú prístupné pre vyhľadávače internetových stránok a informácii cez internet. Klient má zároveň právo podať sťažnosť proti spracúvaniu Osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 82007 Bratislava. V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo obslužných problémov na stránke môže klient požiadať o zmazanie svojej ponuky aj na email adrese: volnereality.net@gmail.com