Karlove Vary nádraží.


Karlove Vary
ID: 22

Lokalita: Zahraničie

Druh: architektúra

Popis:

Nová budova Horního nádraží, splňující současné požadavky provozu nádražních budov. Architektonický jazyk nové budovy je současný, pro 21. století. Nová dvoupodlažní budova je zasazena do svažitého terénu se vzrostlou zelení, směrem k centru města má organický tvar. Ústřední veřejná část je prosklená dvorana s horním světlem přes obě patra, propojená proskleným výtahem a ústředním velkorysým schodištěm, kde úroveň přízemí navazuje na prostor přednádraží, v patře je hala s pokladnami ČD Centra a s přístupem na peron.

Dvoupodlažní prostor dvorany, kompletně prosklený v pásu 12 metrů denním horním světlem, je vzdušný veřejný prostor plný denního světla, současný a zároveň reprezentativní. Je zde občerstvení, kavárna, toalety a přístup do technologické části, řídící provoz celé trati. Dvě administrativní části včetně zázemí ČD Centra jsou propojeny v patře spojovacím můstkem „letícím“ nad veřejnou částí dvorany.

V další fázi výstavby byl vybudován podchod, vedoucí z této dvorany na perony. Vytváří tak vhodné propojení přednádraží se staniční částí nádraží v jeden harmonický celek.  

Stavba má aerodynamický tvar, který je mimo jiné příhodný k odvádění vody či sněhu. Využívá terénní vlny k dosažení účinu jak funkčního, tak výtvarného. Plášť je koncipovaný  s ohledem na místní povětrnostní a klimatické podmínky. Nosná ocelová konstrukce zastřešení je řešena systémem ortogonálních a radiálních příhradových vaznic. Technické řešení pláště včetně izolací a statiky konstrukcí, včetně technologického vybavení je navrženo s důrazem na nízkou energetickou náročnost budovy. Celý objekt nádražní budovy je bezbariérový.

Samostatným úkolem byla repase historického litinového přístřešku a jeho umístění vyhovující současným evropským normám, při respektování jeho historické hodnoty z hlediska památkové péče.

 

FOTO Reklama

Táto stránka sa momentálne upravuje, za pochopenie ďakujeme.


Ospravedlňujeme sa, že v tomto obmedzenom období
sa v ponukách zobrazujú len niektoré prenájmy a architektonické riešenia iných stavieb.

Volajte na: 0907 773 013
E-mail: volnereality.net@gmail.com
Podobné ponuky